Uw Zorgverzekering bij Zilveren Kruis in 2023

VGD werkt samen met Zilveren Kruis aan uw gezondheid

Zo bent u verzekerd van goede zorg. En investeren we samen in oplossingen om u gezonder en meer gelukkig te laten zijn. Want ook lekker in uw vel zitten, telt mee in uw gezondheid. Een zorgverzekering hoort daar ook bij. Eentje die past bij u en uw gezin. Met vergoedingen die speciaal zijn afgestemd op uw situatie. En waarmee u stap voor stap kunt werken aan uw gezondheid. Zo heeft u gemakkelijk de zekerheid van een goede zorgverzekering.

Vanaf 2023 betaalt iedereen bij Zilveren Kruis dezelfde (basis)premie voor dezelfde basisverzekering.

Voortaan mag er geen collectieve korting meer geven worden op de basisverzekeringen. Daarom is de basispremie nu voor iedereen met dezelfde basisverzekering gelijk. Natuurlijk is de hoogte van de premie ook afhankelijk van het eigen risico dat u kiest. Uiteraard blijft de korting op de aanvullende verzekeringen wel bestaan.

Als verzekerde via VGD ontvangt u extra voordeel

10% korting op aanvullende verzekeringen

10% korting op de tand verzekeringen

10% korting op het Extra Vitaal pakket

Tot 30% korting op zorgproducten en -diensten met Zilverkorting

Extra aanvullende vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, slaapcursus en psychologische hulp

U wordt altijd toegelaten voor de aanvullende verzekering, ongeacht uw leeftijd of ziektegeschiedenis

 

 

 

 

 

 

 

 

De basisverzekeringen van Zilveren Kruis

Zilveren Kruis heeft drie basisverzekeringen. Het verschil in de basisverzekeringen heeft te maken met de vrijheid in keuze van zorgverleners. Zilveren Kruis heeft twee naturaverzekeringen (Basis Budget en Basis Zeker) en één restitutieverzekering (Basis Exclusief). Bij een naturaverzekering wordt alles geregeld en betaald als u naar de zorgverlener of het ziekenhuis gaat waarmee Zilveren Kruis een contract heeft. Gaat u naar een zorgverlener waarmee Zilveren Kruis geen contract heeft? Dan betaalt u een gedeelte van de behandeling zelf. Bij een restitutieverzekering krijgt u altijd een volledige vergoeding tot maximaal het wettelijke of marktconforme tarief.

Basis Budget: Naturapolis met de laagste premie. U kunt terecht bij een beperkt aantal ziekenhuizen en bij bijna alle zorgverleners. Bij niet-gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen krijgt u 75% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief en de rest betaalt u zelf.

Basis Zeker (meest gekozen): Naturapolis waarbij u terecht kunt bij alle ziekenhuizen en bij bijna alle zorgverleners. Heeft Zilveren Kruis geen contract met een zorgverlener of ziekenhuis? Dan krijgt u 75% vergoed en betaalt u de rest zelf, berekend over het gemiddelde bedrag dat Zilveren Kruis met zorgverleners en ziekenhuizen heeft afgesproken met wie Zilveren Kruis een contract heeft.

Basis Exclusief: Restitutiepolis met volledige keuzevrijheid uit alle ziekenhuizen en zorgverleners in Nederland en 100% vergoeding tot maximaal het wettelijke of marktconforme tarief.

Voor alle verzekeringen geldt: kijk uw polis altijd goed na en houd rekening met uw eigen risico en eventuele eigen bijdragen. Als u naar een zorgverlener gaat is het verstandig om eerst te bekijken of uw zorgverlener met Zilveren Kruis een contract heeft. Dat kan op de website www.zk.nl/zorgzoeker.

Het verplicht eigen risico blijft € 385 per kalenderjaar

Krijgt u zorg uit de basisverzekering, dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit noemen we verplicht eigen risico. In 2023 blijft het verplicht eigen risico € 385. Kijk voor meer informatie over het eigen risico op zk.nl/eigenrisico.

 

Verwacht u het eigen risico op te maken? Vraag dan gespreid betalen eigen risico aan.

Duurdere boodschappen en hogere energieprijzen. Veel mensen hebben ermee te maken. Daarom bieden wij verschillende betaalopties. Zoals het eigen risico betalen in 10 delen. Dat geeft u zekerheid en grip. Bekijk alle betaalopties op zk.nl/betalen om gespreid betalen eigen risico aan te vragen.

Vrijwillig eigen risico

Bovenop het verplicht eigen risico kan iedereen van 18 jaar en ouder kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Hoe hoger het bedrag, hoe lager uw premie. Net als bij het verplicht eigen risico, betaalt u het vrijwillig eigen risico zelf voordat u kosten vergoed krijgt uit de basisverzekering. Ook dit bedrag geldt voor een heel kalenderjaar.

 

De aanvullende verzekering Handel

Heeft u extra zorg nodig, zoals fysiotherapie? Of wilt u verzekerd zijn voor spoedeisende zorg in het buitenland, als de kosten hoger zijn dan in Nederland? Onze aanvullende verzekering is een goede aanvulling op de basisverzekering.

De AV Handel is niet alleen ontwikkeld voor werknemers in de sector Handel, maar ook voor medewerkers die met pensioen zijn. Deze aanvullende verzekering kent 35 extra vergoedingen die u ondersteunen om zo lang mogelijke fit en gezond te blijven. U kunt kiezen uit 1, 2, 3,of 4 sterren. Hoe meer sterren, hoe uitgebreider de vergoedingen. Hetzelfde geldt  voor onze aanvullende tandverzekeringen.

Lang zoeken naar hoeveel behandelingen u vergoed krijgt? Twijfelt u of u eigen risico betaalt? Of welke voorwaarden gelden? Ervaar het gemak met ons handige vergoedingenoverzicht. Daarin vindt u alle vergoedingen en ziet u in 1 oogopslag welke kosten u vergoed krijgt. Bekijk het vergoedingenoverzicht op zk.nl/vergoedingen.

Blijf gezond en fit met Extra Vitaal
Werkt u graag aan uw gezondheid, fitheid en leefstijl? Extra Vitaal is een uitgebreid pakket met vergoedingen die daarbij helpen. Het is een goede aanvulling op uw basis- en aanvullende verzekering. U kunt het Extra Vitaal pakket afsluiten met een korting van 10%.

Vergoedingen Extra Vitaal

Inzicht in uw gezondheid

 • Nieuw in 2023: Clear - Verbeter uw gezondheid en voeding met bloedsuikermeting en coach
 • Optometrist
 • Persoonlijke gezondheidscheck – &NIPED

Cursussen/training

 • Nieuw in 2023: Fitchannel - Workouts en begeleiding die aansluiten op uw niveau
 • Personal Training (introductiepakket)
 • Geheugentraining door een thuiszorginstelling
 • Online (zelfhulp)modules bij psychische klachten

Langer thuis wonen

 • Veiligheidsgesprek langer thuis wonen bij gezondheidsrisico’s
 • Terminale zorg door vrijwilligers thuis
 • Persoonlijke alarmeringsapparatuur op sociale indicatie
 • Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor tijdelijk gebruik
 • Professionele opvolging persoonlijke alarmering

Hulpmiddelen

 • ADL-hulpmiddelen (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
 • Orthopedische schoenen
 • Hoortoestellen
 • Griepvaccinatie tot 60 jaar
 • Mantelzorgvervanging
 • Mantelzorgmakelaar

Sluit Extra Vitaal af op zk.nl/extravitaal

Wilt u meer weten over de vergoedingen uit Extra Vitaal? Of wilt u Extra Vitaal afsluiten? Kijk dan op zk.nl/extravitaal

Wilt u uw zorgverzekering voor 2023 wijzigen?

Overstappen naar de verzekering via VGD of een wijziging aanbrengen in uw basisverzekering? Doe dit uiterlijk 31 december 2022. Uw aanvullende verzekering(en) kunt u uiterlijk 31 januari 2023 wijzigen. Ook kunt u uiterlijk 31 januari 2023 het Extra Vitaal pakket aanvragen. Meer informatie over de collectieve verzekering? Bel 071-367 09 29. Of bezoek de website zk.nl/v-g-d

Het artikel is optioneel aan te vullen met de onderstaande onderwerpen

Betaal uw premie per jaar of half jaar en krijg korting

Kiest u ervoor om per jaar te betalen? Dan krijgt u korting op uw premie. De korting is 1% bij een jaarbetaling en 0,5% als u per half jaar betaalt. Dat is mooi meegenomen! Wanneer u ruim een maand vóór uw huidige afschrijfdatum een nieuwe afschrijfdatum doorgeeft, gaat uw wijziging in op de datum die u heeft aangegeven. Kijk op zk.nl/betaalwijze voor alle mogelijkheden.

Blijf op de hoogte van nieuws in de zorg

Leest u graag het laatste nieuws over zorg en gezondheid? Met de maandelijkse e-mailnieuwsbrief van Zilveren Kruis blijft u goed geïnformeerd. U ontvangt 10 keer per jaar het laatste nieuws en handige tips over zorg en gezondheid. U kunt zich inschrijven via zk.nl/nieuwsbrief.

Welke medicijnen krijgt u vergoed?

Veel fabrikanten maken dezelfde medicijnen met dezelfde werkzame stof. Er zijn daardoor verschillende merken, in verschillende doosjes, maar met exact dezelfde medicijnen. Toch rekenen fabrikanten er vaak een ander bedrag voor. Terwijl de werking dus hetzelfde is. Omdat wij er alles aan doen om de zorg voor u en iedereen betaalbaar te houden vergoeden wij vanaf 1 januari 2023 alleen medicijnen met de beste prijs. We noemen dit preferentiebeleid oftewel voorkeursbeleid. Samen met andere zorgverzekeraars besparen we elk jaar ongeveer 600 miljoen euro!

Hoe werkt dat… zo’n voorkeursbeleid?

Wij maken met fabrikanten afspraken over de prijs en leveringszekerheid van medicijnen. Met wie we afspraken maken en over welke medicijnen ziet u op onze website op de lijst met voorkeursmedicijnen. Dit zijn de medicijnen die de apotheker aan u uitlevert en die u vergoed krijgt. Misschien krijgt u een nieuw merk. Dan houdt u dat merk tot 1 januari 2025. Die afspraak hebben we met uw apotheek.

Kun je zomaar van merk geneesmiddel wisselen?

Wisselen van merk is veilig. De overheid controleert de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.

Goed om te weten! Als een fabrikant een nieuw medicijn ontwikkelt, dan krijgt hij 10 jaar de tijd om de ontwikkelkosten terug te verdienen. De fabrikant heeft in die tijd het alleenrecht (patent) om het middel te produceren en verkopen. Daarna mogen ook andere fabrikanten het medicijn maken. De overheid controleert streng of het ‘gekopieerde’ medicijn net zo goed werkt als het origineel en ook veilig is. Pas dan mogen patiënten het gebruiken.

Mijn dokter schrijft een bepaald merk voor. Krijg ik dat vergoed?

Dat ligt eraan.

Wel als uw dokter de medische noodzaak bepaalt en dat op het recept erbij zet. Is de apotheker het daar mee eens dan krijgt u het medicijn vergoed mee. Is de apotheker het er niet mee eens, dan neemt hij daarover contact op met de voorschrijver. In goed overleg bepalen beiden dan of de medische noodzaak in het voorkomende geval gerechtvaardigd is.

Niet als er geen medische noodzaak is. Dan betaalt u het zelf.

Wat is medische noodzaak?

U krijgt een specifiek merk van een medicijn als uw dokter dit medisch noodzakelijk vindt. Omdat bijvoorbeeld de samenstelling of toediening zo bijzonder is dat alleen dat medicijn goed voor u is. Behandeling met het voorkeursmedicijn is dan medisch onverantwoord.

Goed om te weten! Meestal is er geen medische noodzaak. Dan schrijft uw dokter alleen de werkzame stof voor en zet dat ook zo op het recept. Van uw apotheker krijgt u dan het voorkeursmedicijn dat wij vergoeden. 

Heeft u een klacht?

Bent u het onverhoopt niet eens met het besluit van uw arts en/of apotheker inzake een ‘medische noodzaak’ bepaling, dan kunt u daarover contact opnemen met de klantenservice van Zilveren Kruis, te bereiken via 071- 751 00 52. Of dien uw klacht in via onze website https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/contact/klacht-indienen

Begeleiding bij het wisselen van merk

Artsen, de Patiëntenfederatie Nederland, apothekers en Zorgverzekeraars Nederland hebben een Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen opgesteld. Daarin staat welke begeleiding wordt geboden en ook hoe vaak een medicijnwissel mag. Vaak is dat maximaal 1 keer in de 2 jaar. Maar er staat ook in welke medicijnen in de basis niet mogen worden gewisseld (de zogeheten rode lijst).

Eenvoudig declareren met de Zilveren Kruis-app

Met de Zilveren Kruis-app heeft u toegang tot alles rondom uw zorgverzekering. Altijd en overal. U kunt eenvoudig een foto maken van uw rekening en deze via de app indienen. U kunt snel bekijken welk pakket u heeft. En inzien welke zorgkosten u heeft gemaakt en hoeveel eigen risico u nog over heeft. Ontdek alle mogelijkheden van de Zilveren Kruis-app op zk.nl/

Andere handige apps van Zilveren Kruis al? 

Zilveren Kruis-app

Met de Zilveren Kruis-app heeft u toegang tot alles rondom uw zorgverzekering. Altijd en overal. Zo vindt u snel waar u naar op zoek bent. En heeft u een vraag over een vergoeding? Stel uw vraag in de app en krijg 24/7 antwoord.

Ontdek alle mogelijkheden op zk.nl/app

 

Zilveren Kruis Wijzer

Heeft u vragen over uw gezondheid? Bijvoorbeeld over huidklachten, buikklachten, corona of een medicijn dat u heeft gekregen? Met de app Zilveren Kruis Wijzer krijgt u antwoord van (medisch) experts, waar u ook bent.

Download de app op zk.nl/wijzer

Actify-app

De Actify-app helpt u in kleine stappen naar een gezondere leefstijl. De app coacht u met praktische tips, lekkere recepten, een stappenteller, inspiratie en meditaties. U kiest wat bij u past.

Aan de slag met Actify op zk.nl/actify

Zorg waar u géén eigen risico voor betaalt

Sommige zorg is vrij van het eigen risico. U betaalt geen eigen risico voor onder andere:

Bezoek aan de huisarts en huisartsenpost (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratorium onderzoeken).

Hulpmiddelen in bruikleen.

Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving (wijkverpleging).

Beter inzicht in uw zorg

Weten welke keuzes u heeft? En of u ergens anders sneller terecht kunt? Wat er vergoed wordt en wat u in de meeste gevallen aan eigen risico betaalt? Dat kan met de online Zorgverkenner van Zilveren Kruis. De Zorgverkenner geeft inzicht in de keuzes die u heeft in een zorgtraject.

Kies zelf naar welke gecontracteerde zorgverlener u gaat.

Een ander ziekenhuis, therapeut of zorgverlener? Met de Zorgverkenner kiest u gemakkelijk een gecontracteerde zorgverlener. Op basis van kosten, afstand, kwaliteit en wachttijd. De Zorgverkenner geeft bijvoorbeeld een indicatie van de wachttijden bij ziekenhuize

Inzicht in uw vergoedingen en kosten

Iedereen heeft wel eens zorg nodig. Maar weet u eigenlijk wel wat uw behandeling kost? Wat u van die behandeling vergoed krijgt en wat u zelf aan eigen risico of eigen bijdrage betaalt? De Zorgverkenner geeft inzicht in de kosten voor ruim 100 behandelingen die vallen binnen het maximale eigen risico.

Vind betrouwbare informatie over een aandoening, behandeling of hulpmiddel

We zoeken allemaal wel eens online naar informatie over een diagnose of behandeling. Maar soms maakt dat u onnodig ongerust. De Zorgverkenner geeft u betrouwbare informatie, gecontroleerd door artsen. Zo bent u verzekerd van de juiste informatie. Daarnaast toont de Zorgverkenner ervaringen van patiënten.

Bereid uw doktersbezoek of behandeling goed voor

Zorgafspraak gepland? Tijd om u voor te bereiden. De Zorgverkenner geeft u per behandeling of diagnose handig advies.

Vul de Zorgverkenner in

Weet waar u aan toe bent. Doe de Zorgverkenner op zk.nl/zorgverkenner of scan de QR-code.

Onderdeel van