Afronding discussie over indexatie per 1 januari 2024

Als Vereniging van Gepensioneerden zetten wij ons uiteraard in voor uw belangen en daarom zijn wij de discussie met het Pensioenfonds aangegaan over de laatste indexatie. Vanuit het perspectief van het Pensioenfonds is het indexatie­percentage van 3,3% per 1 januari 2024 kennelijk de juiste uitkomst van hun belangenafweging. Wij hebben dat te respecteren en dat doen wij als VGD dus ook, waarbij onze gevoelens van teleurstelling niet weggenomen zijn.

Lees de brief

Onderdeel van