Bestuursleden en hun taken

Harry Francken Voorzitter

Algemene leiding, woordvoerder extern (PR), werven en benoemen leden in VO, gesprekspartner van bestuur pensioenfondsen uit de detailhandel, vertegenwoordiging VGD bij KG Koepel Gepensioneerden en Platform Bedrijfstak Pensioenfondsen, bedrijfspresentaties. Redactielid van de Pensioenkrant bij het Pensioenfonds, Redactie Out-Fit en Website

Kees Dambrink Secretaris

Secretariaat, presentatie VGD bij bedrijven.

Ad de Wit Penningmeester

Beheer financiële middelen, administratie inkomsten en uitgaven, verzorgen financiële jaarstukken, ontwerp begroting en financiële overzichten, ledenadministratie, website content

Bart H E J J van Wijck Bestuurslid

Lid van VO, Ledenwerving, Presentatie VGD bij Bedrijven en Pensioenfondsen

A.J.M. Boonekamp Bestuurslid

lid van V.O Verantwoordigingsorgaan van het pensioenfonds Detailhandel

A. van Dantzich Bestuurslid

lid van V.O Verantwoordigingsorgaan van het pensioenfonds Detailhandel

Ton Broekhuis Bestuurslid

Ledenwerving, socialmedia