Bestuursleden en hun taken

Harry Francken Voorzitter

Algemene leiding, woordvoerder extern (PR), werven en benoemen leden in Verantwoordingsorgaan (VO), gesprekspartner voor bestuur Pensioenfonds Detailhandel, afgevaardigde naar Koepel Gepensioneerden, redactielid van de Pensioenkrant bij het Pensioenfonds, redactie OutFit en website, bedrijfspresentaties

Kees Dambrink Secretaris

Secretariaat, lid van Verantwoordingsorgaan (VO), presentatie VGD bij bedrijven

Ad de Wit Penningmeester

Financiële begroting en administratie (inclusief rapportages e.d.), ledenadministratie, aanpreekpunt extern bureau

Ton Boonekamp Bestuurslid

Lid van Verantwoordingsorgaan (VO)

Arnold van Dantzich Bestuurslid

Lid van Verantwoordingsorgaan (VO), afgevaardigde naar Koepel Gepensioneerden en platform bedrijfstakpensioenfondsen

Ton Broekhuis Bestuurslid

Ledenwerving, social media, aanspreekpunt voor website