Eindelijk is het zover: 10% indexatie

 

Goed nieuws: mede dankzij de inzet van onze leden in het VerantwoordingsOrgaan heeft het Pensioenfonds Detailhandel nu reeds besloten de pensioenen met 10% te verhogen per 1 januari 2023.

Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel is dit een belangrijke eerste stap! Onze mensen in het VO zullen het bestuur blijven volgen in het volgende belangrijke moment: de invoering van het nieuwe stelsel en de daarbij horende verdeling van het pensioenvermogen.

Overigens zien wij om ons heen natuurlijk ook nóg hogere indexaties. Daarbij moet wel bedacht worden, dat deze fondsen er (nog) beter voorstaan dan het Pensioenfonds Detailhandel.

Wij houden u op de hoogte!

 

Het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel

Onderdeel van